You are currently viewing Enhedscirklen – Def af Cosinus, sinus og Tangens

Enhedscirklen – Def af Cosinus, sinus og Tangens

Kære følgere/seere

I denne uge tager vi således udgangspunkt i matematikdelen, hvorved Ayaanle Jama varetager denne – dagens video er emnet “Enhedscirklen”, hvor vi kigger på definitionerne af hhv. cosinus, sinus og tangens. Herudover er det gennemgået via tavleundervisning.

M.v.h.

Ibrahim