Gennemgang af differentialligninger mhp. et eksempel

Eksempel med en differentialligning

Kære følgere/seere

Hermed er der udarbejdet en ny video i denne uge omhandlende differentialligninger.

De bedste hilsner

Ibrahim