Gymnasial Undervisningsportal

Velkommen til Ibrahimdh.dk

Lidt om siden

Denne hjemmeside benytter jeg til at dele min viden med resten af verden inden for Matematik, Fysik, Kemi og Biologi.

På hjemmesiden kan du finde en række videoer, hvori der gennemgås forskellige emner inden for de fire ovennævnte fag, herunder på gymnasialt niveau og senere på universitetsniveau.

I finder vores mail nederst på forsiden, hvor denne er angivet.  

Sidst, men ikke mindst, finder I også menupunkter der refererer til tilkendegivelse af ens mening i forhold til siden (jf. “Ris og ros“), samt menufeltet som hedder: “Kontaktformular“, hvoraf de mere generelle spørgsmål kan stilles herfor.