You are currently viewing Rumfanget af et omdrejningslegeme vha. Maple

Rumfanget af et omdrejningslegeme vha. Maple

Kære følgere/seere

Nu vises, hvordan man ganske nemt og elegant kan beregne omdrejningslegemer inden for integralregning mhp. Maple.

M.v.h.

Ibrahim