You are currently viewing Regneregler for differentiation

Regneregler for differentiation

Regneregler for differentiation

Kære følgere/seere

I denne uge kigger vi på regneregler inden for differentialregning, hvor der ultrakort gennemgås de mest simple regneregler og forklares heraf.

Med venlig hilsen

Ibrahim