You are currently viewing Case II – Andengradsligninger vha. håndkraft

Case II – Andengradsligninger vha. håndkraft

Kære følgere/seere

I denne video har vi altså at gøre med, hvor d = diskriminanten er lig 0, hvilket betyder at der blot kun er én løsning til andengradsligningen. Vel at mærke er der én fortegnsfejl, som jeg også har rettet til i forhold til min youtube kanal. Facittet giver altså 1 og ikke -1.

M.v.h.

Ibrahim