You are currently viewing Matematik A-niveau sættet 2017, opgave 8

Matematik A-niveau sættet 2017, opgave 8

Kære følgere/seere

I denne video beskrives hvordan man løser et funktionsutryk af typen 3. gradspolynomium og finder nulpunkter samt tangentligningen.

M.v.h.

Ibrahim