You are currently viewing Løsning af førstegradsligning – Det første eksempel

Løsning af førstegradsligning – Det første eksempel

Kære følgere/seere

Hermed vises et meget simpelt eksempel med bestemmelse af førstegradsligning

M.v.h.

Ibrahim