You are currently viewing Positiv løsning af andengradsligning i Maple

Positiv løsning af andengradsligning i Maple

Kære følgere/seere

Scenariet om andengradsligninger viderebearbejdes og herpå ses det, at vi har at gøre med når d = diskriminanten er større nul, hvilket korresponderer med den positive løsning for andengradsligningen.

M.v.h.

Ibrahim