You are currently viewing Opgave 5 – Kængurustylte i Fysik A

Opgave 5 – Kængurustylte i Fysik A

Kære følgere/seere

Her i uge 30 tager vi udgangspunkt i én af opgaverne fra fysik A omhandlende kængurustylte, hvor vi ser på fjederkonstanten og ikke mindst den energi, hvormed en pige tilfører i afsættet ud over det, der oplagres i fjederen ved et lodret hop på 0,21 m.

Mange hilsner

Ibrahim