You are currently viewing Løsning af 1. Gradsligning video 4 ud af 4

Løsning af 1. Gradsligning video 4 ud af 4

Kære følgere/seere

Hermed ses én af de fire oploadede videoer, som har til formål at illustrere hvordan man løser ligninger mhp. førstegradsligninger.

Mange hilsner

Ibrahim