You are currently viewing Faktorisering af et andengradspolynomium.

Faktorisering af et andengradspolynomium.

Kære følgere/seere

I dag tager vi hul på et nyt emne, nemlig “faktorisering af andengradspolynomier”, hvor dette eftervises ud fra et eksempel mhp. håndkraft.

M.v.h.

Ibrahim