You are currently viewing Case III  – Løsning af andengradsligninger vha. håndkraft

Case III – Løsning af andengradsligninger vha. håndkraft

Kære følgere/seere

Det der ses i denne video er, hvor andengradsligningen ingen løsninger har, altså d er mindre nul.

M.v.h.

Ibrahim