You are currently viewing Løsning af 2. Gradsligninger vha. Maple

Løsning af 2. Gradsligninger vha. Maple

Kære følgere/seere

Heri ses hvordan man “slavisk” kan løse andengradsligninger ved at kende sine formler.

M.v.h.

Ibrahim