You are currently viewing Prikprodukt – Vektorer i rummet vha. Maple

Prikprodukt – Vektorer i rummet vha. Maple

Kære følgere/seere

I denne korte video kan man se, hvorledes man kan anvende funktionen dotP til at beregne prikproduktet/skalarproduktet, såfremt der indgår variabler.

M.v.h.

Ibrahim