You are currently viewing Hvordan bestemmer man stofmængdekoncentration i kemi-faget?

Hvordan bestemmer man stofmængdekoncentration i kemi-faget?

Kære følgere/seere

I denne video kommer jeg ind på hvordan man løser opgaver mhp. at bestemme stofmængdekoncentration for en given opløsning (jf. et eksamenssæt).

M.v.h.

Ibrahim