You are currently viewing En kemisk reaktion

En kemisk reaktion

Kære følgere/seere

Ud fra denne video ses det, at vi kommer ind på det basale inden for kemien, nemlig afstemning af en kemisk reaktion.

M.v.h.

Ibrahim