You are currently viewing At finde længde, vinkel og areal i rummet vha. Maple

At finde længde, vinkel og areal i rummet vha. Maple

Kære følgere/seere

Vi ser herved, at man snildt kan udregne længder, vinkler samt arealer mht. vektorer i 3 D vha. Maple.

M.v.h.

Ibrahim