You are currently viewing Statistik opgaver fra opgavesamlingen i matematik A ved brug af Maple

Statistik opgaver fra opgavesamlingen i matematik A ved brug af Maple

Kære følgere/seere

I kan nu se, at det er ret banalt at arbejde med statistik ved at anvende Maple og hertil beregnes bl.a. kvartilsæt, middelværdi og sumkurve m.m.

M.v.h.

Ibrahim