You are currently viewing Case I – Andengradsligninger vha. håndkraft

Case I – Andengradsligninger vha. håndkraft

Kære følgere/seere

Nu arbejder vi med ét af de tre kriterier der gør sig gældende inden for andengradsligninger, hvorom dette er når d = diskriminanten er positiv, hvorfor vi så har to løsninger til den pågældende andengradsligning.

M.v.h.

Ibrahim